The Small World Trip

aleksander doba The Small World Trip

Aleksander Doba (1946-2021)

With very deep regret and full of tears, we received the information that our mentor and travel addict Aleksander Doba passed away. His teachings and enthusiasm will always be with us.

Z bardzo głębokim żalem i pełni łez przyjęliśmy informację o tym, że nasz mentor i nałogowy podróżnik Aleksander Doba nie żyje. Jego nauki i zapał będą zawsze z nami.